Θεματικές Ενότητες

ΠΑΝΕΛ

Νέοι που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

ΠΑΝΕΛ

Η ψηφιοποίηση ως ευκαιρία ανάπτυξης μιας νέας οικονομίας

ΠΑΝΕΛ

Η επαγγελματική εκπαίδευση ως βάση για τα σύγχρονα δεδομένα της οικονομικής ζωής

ΠΑΝΕΛ

Προοπτικές ελεύθερων επαγγελματιών στην εποχή μετά την πανδημία

FACE TO FACE

Face to Face για το Περιβάλλον και την Πράσινη Οικονομία vol.1

FACE TO FACE

Face to Face για το Περιβάλλον και την Πράσινη Οικονομία vol.2

FACE TO FACE

Face to Face για τον Πρωτογενή Τομέα

ΠΑΝΕΛ

Η πορεία προς την επιτυχία μέσα από το πρίσμα των νεοφυών επιχειρηματιών

ΠΑΝΕΛ

Παραδοσιακά επαγγέλματα και οικογενειακές επιχειρήσεις: από την κρίση στην αναγέννηση

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συμπεράσματα